Типични повреди при климатиците

Климатика не работи:

  • Преди да се обадите в сервиза проверете: 
  • - Дали захранващият кабел не е изключен
  • - Дали предпазителя не е изгорял
  • - Дали не са изтощени батериите на дистанционното
  • - Настройките на таймера за включване след определено време
  • - Проверете дали входящия и изходящия въздушен поток не са блокирани
  • - Проверете дали филтъра е почистен
  • - Проверете скоростта на вентилатора, дали зададената температура е неподходяща.